Årsmöte, Nyheter

Årsmöte 2023

Till alla betalande medlemmar!

Inbjudan till Årsmöte NSSK, söndag den 19 November 2023 kl 18:00
Plats: Njurunda Hembygdsgård (Övre klockarberget)

Välkomna!

Årsmöte, Nyheter

Inget årsmöte i sikte ännu.

Efter styrelsemötet som vi genomförde online den 28 dec 2020 så beslutade styrelsen att årsmötet förblir ajournerat. Rådande myndighetsdirektiv och som pandemin utvecklar sig ser vi inte någon möjlighet att genomföra årsmötet, nytt beslut kommer styrelsen att ta den 21 jan 2021 då styrelsen har ett nytt online möte. På agendan är då årsmötet och den tänkta skotervisningen 6 feb 2021.

Ta hand om varandra, håll i, håll ut!

Gott nytt år!

//Styrelsen för NSSK.

 

Årsmöte, Nyheter

Ajournering av årsmötet 2020-11-22!

Då rådande omständigheter med Corona pandemin i världen så ser vi att det inte kom några medlemmar till årsmöte även fast vi har annonserat både i utskick i samband med medlemsutskick om medlemsavgift för 2020/2021 samt senare som påminnelse på hemsidan och på Facebook (2020-11-15).

Då mötet konstaterar att årsmötet inte kan förföljas då vi inte är beslutsfattande, samt att fr.o.m. den 24 november 2020 har Regeringen fattat beslut om att det som huvudregel är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare och minst fyra veckor framåt.

Med anledning av ovan så beslutade sittande ordförande (Peter Pettersson) och en ledamot/sekreterare (Stefan Kruus) både närvarande på detta möte att ajournera årsmötet. Detta innebär att styrelsen är oförändrad och klubbens verksamhet löper vidare med besluten i årsmötet som hölls 2019-11-25.

Styrelsen kommer att hålla löpande möten för att se om vi kan genomföra ett nytt årsmöte med hänsyn till Corona pandemin och gällande råd.

Nästa styrelsemöte kommer vi att hålla som ett online möte och kommer att genomföras i december 2020 där första punkten på agendan är det ajournerade årsmötet samt den tänkta skotervisningen i februari 2021.

/Styrelsen NSSK

Årsmöte, Nyheter

Årsmöte

Årsmöte:

Inbjudan till Årsmöte NSSK på måndag den 25 November kl 18:30

Plats: Njurunda Hembygdsgård (Övre klockarberget).

Årsmöte, Nyheter

Årsmöte Njurunda snöskoterklubb

Söndag 19 November 2017 har Njurunda Snöskoterklubb Årsmöte

Plats: Njurunda hembygdsgård, Klockarberget. Kl 19:00

Dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. val av 2 jämte ordförande att justera protokollet
5. val av 2 st rösträknare
6. Godkännande av dagordning och kallelse till årsmötet
7. Förslag om uppdatering av stadgar, se bilaga stadgar 2017-11-19
8. Föredragning av styrelseberättelse
9. Föredragning av resultat och balansräkning
10. Föredragning av revisors berättelse
11. Ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret
12. Val av ordförande för en tid av 1 år:
13. Val av ledamöter och suppleanter:
              Val av 3 st ledamöter på 2 år
              Val av 4 st suppleanter på 1 år
14. Val av revisor för 1 år
15. Föreningens firmatecknare med personnr
16. Val av valberedning för 1 år
17. Årsavgift för säsongen 2018/2019
         Medlemskap för enskilda personer + familjemedlem samt företagsmedlemskap.
18. Klubbens vision gällande leder och ledansvariga samt aktuell maskinpark.
19. Övriga Frågor

Välkommen!

/Styrelsen NSSK

Årsmöte, Nyheter

NSSK, årsmöte 20/11-2016

Alla medlemmar i Njurunda snöskoterklubb (NSSK) bjuds in till.

Årsmöte den 20/11-2016 kl 18:00 i Hembygdsgården Klockarberget.

Välkommen önskar styrelsen för NSSK.

logo_liten_nssk