Årsmöte, Nyheter

Ajournering av årsmötet 2020-11-22!

Då rådande omständigheter med Corona pandemin i världen så ser vi att det inte kom några medlemmar till årsmöte även fast vi har annonserat både i utskick i samband med medlemsutskick om medlemsavgift för 2020/2021 samt senare som påminnelse på hemsidan och på Facebook (2020-11-15).

Då mötet konstaterar att årsmötet inte kan förföljas då vi inte är beslutsfattande, samt att fr.o.m. den 24 november 2020 har Regeringen fattat beslut om att det som huvudregel är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare och minst fyra veckor framåt.

Med anledning av ovan så beslutade sittande ordförande (Peter Pettersson) och en ledamot/sekreterare (Stefan Kruus) både närvarande på detta möte att ajournera årsmötet. Detta innebär att styrelsen är oförändrad och klubbens verksamhet löper vidare med besluten i årsmötet som hölls 2019-11-25.

Styrelsen kommer att hålla löpande möten för att se om vi kan genomföra ett nytt årsmöte med hänsyn till Corona pandemin och gällande råd.

Nästa styrelsemöte kommer vi att hålla som ett online möte och kommer att genomföras i december 2020 där första punkten på agendan är det ajournerade årsmötet samt den tänkta skotervisningen i februari 2021.

/Styrelsen NSSK