Förarbevisutbildning

Förarbevisutbildning

Njurunda Snöskoterklubb arrangerar förarbevisutbildningen på snöskoter.

Utbildningen genomförs enligt SSCO´s (Sveriges snöskoteråkares centralorganisation) utbildningsplan som är godkänd av transportstyrelsen. Det innebär att vi har minst 10 timmar utbildning som skall avklaras. Av dessa är det minst 7 timmar teori och minst 3 timmar praktiska övningar/praktisk körning.

Teori och praktiska övningarna gör vi på oftast på vardagskvällar. Utbildningen avslutas med Transportstyrelsens examinationsprov. Provet genomförs av SSCO´s examinator. Eleven avlägger ett skriftligt prov på 28 frågor där eleven max får ha 4 fel för att bli godkänd.

Njurunda Snöskoterklubb använder sina klubbskotrar till de praktiska övningarna så egen skoter behövs ej.

Vi kommer att köra kurser i förarbevis under vintern med första kursstart *se längst ner på sidan.

Välkommen till en mycket bra utbildning som gör dig till en ansvarsfull snöskoteråkare!

Peter Pettersson Utbildningsansvarig Njurunda Snöskoterklubb
För att få ett förarbevis för snöskoter krävs att du har:

• Fyllt 16 år
• Gått en utbildning hos en behörig utbildare.
• Genomfört ett godkänt kunskapsprov hos en behörig provförrättare.

( Endast den som fått tillstånd av Transportstyrelsen får utbilda och anordna prov för förarbevis.)

1 oktober 2009 infördes ett separat förarbevis för snöskoter som krävs om du vill börja köra ett sådant fordon. Du får också köra snöskoter om du har:
• Ett förarbevis för terrängskoter utfärdat från och med 1 januari 2000.
• Ett körkort eller traktorkort som är utfärdat före 1 januari 2000. (Från och med 1 oktober 2009 ger sådant körkort eller traktorkort, till skillnad mot tidigare, också fortsatt rätt att köra snöskoter även om körkortet eller traktorkortet varit återkallat.)

Utbildning och prov

I utbildningen ska ingå både teoretiska och praktiska moment/körning. Privat övningskörning är inte tillåten. För att få övningsköra snöskoter ska du vara 15 år och 9 månader eller äldre.

För att få avlägga kunskapsprovet ska du ha fyllt 16 år och ha genomgått utbildningen. När du avlagt ett godkänt kunskapsprov kommer anordnaren av provet att rapportera detta till Transportstyrelsen, som då skickar hem en ansökningsblankett till dig för utfärdande av förarbeviset.

Om du haft ett körkort, körkortstillstånd eller förarbevis, som blivit återkallat med stöd av körkortslagen, har en spärrtid som fortfarande löper, får du inte avlägga kunskapsprov. Detsamma gäller för dig som har gjort dig skyldig till rattfylleri och fått ditt körkort villkorligt återkallat under en tvåårig villkorsperiod. Kunskapsprov får inte avläggas under den tid som ditt körkortsinnehav är förenat med kravet om alkolås.

* Länk till senaste utbildningstillfällen och senaste informationen.

 

Kurser 2015/2016

Kurser 2016/2017

Kurser 2017/2018

Kurser/information 2018/2019

Kurser/information 2019/2020

Kurser/information 2020/2021

Kurser/information HT 2021

Kurser/information HT 2022

Kurser/information 2023/2024