GDPR

Till medlemmarna i Njurunda snöskoterklubb (NSSK)

Personuppgiftslagen (PuL) trädde i kraft 1998 och har haft till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Personuppgiftslagen byggde på gemensamma regler som beslutats inom EU, det så kallade dataskyddsdirektivet. Övriga EU-länder har alltså haft liknande skyddslagar vilket underlättar flödet av information inom unionen.

Nu har personuppgiftslagen ersatts med dataskyddsförordningen (GDPR), vi vill härmed redovisa vilka uppgifter som finns i föreningens medlemsregister och varför vi behöver dem.

Vem är ansvarig för hanteringen?

Styrelsen för Njurunda snöskoterklubb ansvarar för föreningens medlemsregister. Det är bara dom som innehar uppgiften medlemshantering, informationstekniska (IT) uppgiften och ordförande som har tillgång till registret för att kunna sköta sina uppdrag.

Medlemsregistret ligger fysiskt lagrat i ett Dropbox konto som är registrerat på Njurunda snöskoterklubb.

Varför har vi ett medlemsregister?

Vi samlar in uppgifter om medlemmarna för att kunna administrera medlemsavgifter utskick i form av medlemsmärke (skotermärke) vid registrerad medlemsavgift, årsmöte, evenemang och andra föreningsaktiviteter. Utskicken skickas med brev eller e-post.

Vilka medlemsuppgifter sparar vi?

Vårt register innehåller Medlemsnummer, Namn, Adress, Telefonnummer, E-post, Betalat kr, Betaldatum, Blev medlem (datum), Antal säsonger som betald medlem, Hantering för ledkarta, Utskick via brev eller e-post.

Detta är uppgifter vi behöver för att kunna fullfölja det uppdrag vi fått av våra medlemmar och med medlemmarnas intresse i fokus. De medlemmar som lämnar föreningen genom att kontaktar oss raderas snarast ur medlemsregistret, medlemmar som uteblir med betalning under två säsonger,
kommer att raderas vid närmaste städning av medlemsregistret, tidigast ett år efter två efter varandra icke betalande medlemsavgifter är registrerade. Registervård i form av bland annat städning sker kontinuerligt.

Vi lämnar inte ut några uppgifter ur medlemsregistret till tredje part.

Rättighet att begära registerutdrag

Varje medlem har rätt att begära ett registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad om hen.

Skyldighet att rätta uppgifter

Njurunda snöskoterklubb som förening är skyldig att rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Medlem som har frågor eller synpunkter på ovanstående är välkomna att kontakta styrelsen, genom att besöka hemsidan www.nssk.se och till kontaktformuläret.

Se även Njurunda snöskoterklubbs integritetspolicy

Njurunda den 30 november 2019

Styrelsen,
Njurunda snöskoterklubb (NSSK)