Om Klubben

Njurunda snöskoterklubbNssk bildades 1994 för att skotertrafiken i Njurunda stadigt hade vuxit sen slutet på 70 talet. I Njurunda fanns inga officiella skoterleder utan skoteråkare körde på spår som skapades från vinter till vinter. För att komma till rätta med markägare som ville förbjuda snöskoterkörning på ”sin” mark så bildade ett antal skoterägare i Njurunda en snöskoterklubb 1994. Under de första 10 åren lade klubben ner ett otroligt arbete med att skapa markägarkontrakt med de berörda markägarna där skoterleder skulle anläggas. Över 500 markägarkontrakt har klubben för de ca 12 mil leder som anlagts i Njurunda. 5 av dessa mil ligger inom det förbudsområde som kommunen beslutade om i början av 70-talet. För att få anlägga en skoterled inom förbudsområdet så krävs kommunens godkännande.

Njurunda Snöskoterklubb har ett mycket gott samarbete med Sundsvalls kommun, polis, trafikverket och transportstyrelsen.

Njurunda Snöskoterklubb har sen 2005 bedrivit förarbevisutbildning för de som vill ta det obligatoriska förarbeviset på snöskoter. Förarbeviset kan tas from att personen fyllt 16 år. En satsning på utbildning som kraftigt minskat busåkningen i Njurunda. Klubben har idag 320 medlemmar.

Njurunda Snöskoterklubb är en ideell förening. Det betyder att vi inte har någon som får betalt för det arbete som läggs ner. Därför är medlemskapet den största inkomstkällan som klubben har. NSSK får inga bidrag från kommunen för att bedriva verksamhet.

Stöd din rätt att även i fortsättningen få åka snöskoter i Njurunda och gå med i klubben nu!