Bli medlem

Klubben har ca 320 betalande medlemmar.

Medlemsavgiften är fastställd till

  • en medlem 250 kr.
  • 50 kr. extra per skoter max 2 extra per medlem.

Ex: medlem som har 2 extra skotrar ( 3 st. totalt) betalar 350 kr. till NSSK.

I Njurunda finns det ca 1500 registrerade snöskotrar. Varje krona som klubben får in går oavkortat till lederna och dess underhåll.

Njurunda Snöskoterklubb är en ideell förening. Det betyder att vi inte har någon som får betalt för det arbete som läggs ner. Därför är medlemskapet den största inkomstkällan som klubben har. NSSK får inga bidrag från kommunen för att bedriva verksamhet.

Hur gör jag för att bli medlem?

Betala in din medlemsavgift till BG 5277-6028 samt ange ert namn, adress och e-post samt att ni är ny medlem, tänk på att skriva tydligt. När vi fått betalningsbekräftelse så skickar vi ut klubbinformation, samt ledmärke. Första bekräftelserna skickas ut under december.
 

Länk till GDPR