Arrangemang, Nyheter

NYTT datum för skotervisning!!!!!

Vi tvingas ställa in den 19/1-2019, men vi provar att genomföra skotervisningen lördag den 9/2-2019.

Arrangemang, Nyheter

God fortsättning!

Njurunda snöskoterklubb önskar alla en riktig god fortsättning och ett gott nytt år och vill samtidigt passa på att göra reklam för skotervisning 19 jan 2019.

/Styrelsen för NSSK

Nyheter

Ett stort tack

Klubben vill uppmärksamma en sponsor.

Klubben tackar för den fina sponsringen som Lantz skogsvård bidragit till

Så åter igen TACK!

// Styrelsen för NSSK

Nyheter

Årsmöte

Årsmötet kommer att hållas Söndag den 25 november kl 18:00 på Njurunda Hembygdsgård (klockarberget). Välkomna!

Dagordning

1.   Fråga om mötets behöriga utlysande

2.   Val av ordförande för mötet

3.   Val av sekreterare för mötet

4.   Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet 

5.   Godkännande av dagordningen

6.   Styrelsens verksamhetsberättelse + kassarapport

7.   Revisorns berättelse

8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar 

9.   Val av ordförande 1 år.  

10. Val av tre styrelseledamöter för en tid av två år. 

11.Val av fyra styrelsesuppleanter för en tid av ett år.  

12. Val av en revisor för en tid av ett år 

13. Val av valberedning (minst 1 person) för ett år

14. Firmatecknare med personnr                 

15. Fastställande av medlemsavgifter nästkommande Verksamhetsår. Ex Hålls mötet nov 2017 så bestäms medlemsavgift för påföljande år from 1 juli 2018

16. Övriga frågor. (Övriga frågor skall anmälas minst 7 dagar före årsmötet. Har propositioner eller motioner inkommit skall även dessa tas upp till behandling. Beslut får dock inte fattas i de fall då ovanstående ej funnits tillgängligt på dagordningen för medlemmarna på hemsidan minst 7 dagar innan årsmötet)

Läs mer
https://www.facebook.com/groups/nssks/events/

 

Arrangemang, Ledunderhåll, Nyheter

Ledunderhåll 2018

Nu är det dags för underhåll av våra leder.

Kom och va med och röj lederna inför vintern.

Klubben står för korv och dryck till lunch. Samling 10:00 vid Skotergaraget. Sedan håller vi på till ca 13-14 tiden. Välkomna!

Tillfällen 2018:

6/10 – 2018 Ansvarig: Magnus Forslund, 070-2058759

13/10 – 2018 Ansvarig: Stefan Kruus, 073-0578101

20/10 – 2018 Ansvarig: Joakim Engberg, 070-5424242

häng med och få bra skoterleder men inte allra minst få en underbar dag i skog och mark.
Anmäl er på Facebook i evenemanget att du kommer, allt för att vi ska kunna köpa korv m.m. så att det räcker till alla som kommer!
(Klicka på respektive ansvarig så kommer du till Facebook)

Kontakta någon av de som är ansvarig vid de olika tillfällena om du har fundering och för att få beskrivning vart vi samlas.

Ni är försäkrad när vi är ute och har ledunderhållet.
Välkommen!

/Styrelsen för Njurunda snöskoterklubb

logo_liten_nssk

 

 

Förarbevisutbildning, Nyheter

Förarbevisutbildning 2018/2019

När det gäller förarbevisutbildningen så planerar vi för fullt inför kommande säsong.

Krav – fyllt 16 år. Är du intresserad eller känner någon som vill ta förarbevis så kontakta via telefon eller sms utbildningsansvarige Peter Pettersson på 073-0494767 för anmälan.

Priset för utbildningen är 2500 kr och då ingår allt utbildningsmaterial, provskrivning samt lån av snöskoter vid praktiska övningarna.
Tillkommer ca: 150 kr när du löser ut ditt kort från Transportstyrelsen.

Utbildningen är på :
Teori 7 timmar (2 kvällar), praktiska övningar minst 3 timmar (en kväll) och därefter provskrivning.

Startdatum förarbevisutbildningarna:
Första utbildningsgruppen from oktober 2018 och sen grupper löpande under resten av vintern 2018/2019. Ring eller sms för anmälan.

För att hinna med oss så kommer vi att köra teoridelen under hösten och sen praktiska körningen så snart snön kommer. From januari så kör vi utbildningarna komprimerade med först teori och sen praktiska körningen under ca 1 vecka som avslutas med provskrivning.

Varmt välkomna!

Njurunda Snöskoterklubb

Förarbevisutbildning, Nyheter

Platser kvar till förarbevisutbildningen

Vi har fått några avbokningar till nästa förarbevisutbildning som startar den 5 mars. Förmodligen sista utbildningen den här säsongen!

Finns det intresserade så hör de av sig till utbildningsansvarig Peter Pettersson 073-0494767 !

Finns ca 5 platser lediga just nu! teori 5 och 6 mars sen körning 8:e eller 12:e. provskrivning 13:e.

Pris m.m. kan du kolla in här! http://www.nssk.se/?p=980

/Utbildningsansvarig

Nyheter

Uppmaning!

Vid leden som går mellan Bodtjärnen (Bunsta) – Akeltjärn – Kivan så passerar man några mindre privata vägar. Nu har det kommit in en del klagomål till klubben. Problemet består i att när man passerar dessa överfarter så gasar man på så att all snö åker ut i vägen och det blir omöjligt för boende att komma ut från sina fastigheter, nu kommer klubben att fara ut och handskotta då vi inte har lust att leja någon för snöröjning. Men risken är stor att klubben får betala för extra snöröjning på dessa avsnitt. Det känns inte så kul då vi tycker vi kan lägga pengarna på lederna och inte snöröjning hos markägarna.

Så var vänlig att inte ”riv ner” eller spruta ut snö på dessa överfarter när ni passerar gäller andra överfarter också.

Tack på förhand!

//Styrelsen för NSSK

Ledunderhåll, Nyheter

Dagens ledunderhåll

Idag lördag den 3/2-18 tänkte vi ta ut pistmaskinen efter veckans snöväder. Men tyvärr så blir saker inte som man tänkt, två av däcken var tomma varav minst ett måste bytas, det blir ingen billig affär då dessa är special däck. Så nu uppmanar vi alla som inte betalat in medlemsavgiften att göra detta då klubben skulle behöva fylla på kassan.

Men vi skottade fram sladdarna så vi körde Forsa leden samt fram till Bunsta, men eftersom vi inte kunde ta ut pistmaskinen så har vi inget just nu att ta ner alla plogvallar med.

Arrangemang, Nyheter

Tack!

Ett stort tack till alla besökare och skoterhandlare!

Ett enormt stort tack till alla nya och gamla funktionärer, utan er hade detta inte varit möjlig att genomföra denna dag, så än en gång tack!

//Styrelsen för NSSK