Nyheter

Uppdatera din medlemsuppgifter med mailadress!

Uppdatera dina medlemsuppgifter https://www.nssk.se/?page_id=894 med mailadress så att vi kan börja maila ut medlemsutskick och kallelse samt evenemang. I dag kostar det klubben enorma pengar bara i porto som vi kan lägga på ledunderhåll. Vi skulle kunna spara ca. 4 500 kr bara i porto för utskicket om inbjudan till årsmötet/medlemsavgift.

/Styrelsen för NSSK