Nyheter

Under snön

Att köra med insidan av pannbenet!

LRF har på uppdrag av Nationella Snöskoterrådet tagit fram en utbildningsfilm som ska få skoteråkare att undvika att köra sönder skogsplanteringar och åkermark. Filmen ska få dem att tänka på det som finns under snön

https://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/riks/2018/01/film-ska-fa-skoterakare-att-tanka-pa-det-som-finns-under-snon/