Förarbevisutbildning, Nyheter

FÖRARBEVISUTBILDNING SNÖSKOTER 2019/2020

När det gäller förarbevisutbildningen så planerar vi för fullt inför kommande säsong.

Krav – fyllt 16 år (Teorin kan påbörjas om eleven är 15 år och 9 månader). Är du intresserad eller känner någon som vill ta förarbevis så kontakta via telefon eller sms utbildningsansvarige Peter Pettersson på 073-0494767 för anmälan.

Priset för utbildningen är 2500 kr och då ingår allt utbildningsmaterial, provskrivning samt lån av snöskoter vid praktiska övningarna.
Tillkommer ca: 150 kr när du löser ut ditt kort från Transportstyrelsen.

Utbildningen är på :
Teori 7 timmar (2 kvällar), praktiska övningar minst 3 timmar (en kväll) och därefter provskrivning.

Startdatum förarbevisutbildningarna:
Första utbildningsgruppen from oktober 2019 och sen grupper löpande under resten av vintern 2019/2020. Ring eller sms för anmälan.

För att hinna med oss så kommer vi att köra teoridelen under hösten för de som ska gå i oktober, november och december. Praktiska körningen sker så snart snön kommer. From januari så kör vi utbildningarna komprimerade med först teori och sen praktiska körningen under ca 1 vecka som avslutas med provskrivning.

Varmt välkomna!

Njurunda Snöskoterklubb

Förarbevisutbildning, Nyheter

Platser kvar till säsongens sista förarbevisutbildning!

Det finns fortfarande några platser till säsongens sista förarbevisutbildning, torsdag sen 14 mars kör vi igång.

Kontakta utbildningsansvarig Peter Pettersson på 073-0494767 för anmälan.

Mer information finner du även på www.nssk.se & här: https://www.nssk.se/?p=1160

Först till kvarn som gäller.

/Utbildningsansvarig & styrelsen

Nyheter

Ett STORT tack!

Ett stort tack till alla funktionärer, besökare och skoterhandlare

Som gjorde att vi kunde genomföra årets skotervisning som arrangerades av NSSK.

Ni som fortfarande inte har blivet medlemmar, bli det så stödjer ni både sådana här arrangemang och ledunderhållet i Njurunda.

Arrangemang, Nyheter

Funktionärer till skotervisning den 9/2 i Myre, Njurunda

På lördag den 9/2 -2019, kl. 10.00 – 14.00 kör vi skotervisning med provkörning, alla skoter märken kommer samt att vi har en ny aktör på marknaden (Ryska snöskotrar) som kommer för första gången.

Men för att kunna genomföra denna skotervisning så behöver vi fler funktionärer!!!

Klubben bjuder på lunch till funktionärer, även om du ställer upp som funktionär så har du all möjlighet att provköra då vi hjälps åt.

Dela detta och ta med en kompis och ställ upp.

Anmäl er på sms till mig Stefan Kruus så vi vet hur många vi blir och hur vi fördelar arbetsuppgifterna, samling runt klockan 09:30 i Myre.

SMS anmälan 0730578101 = Stefan Kruus

/Styrelsen för NSSK

Arrangemang, Nyheter

NYTT datum för skotervisning!!!!!

Vi tvingas ställa in den 19/1-2019, men vi provar att genomföra skotervisningen lördag den 9/2-2019.

Arrangemang, Nyheter

God fortsättning!

Njurunda snöskoterklubb önskar alla en riktig god fortsättning och ett gott nytt år och vill samtidigt passa på att göra reklam för skotervisning 19 jan 2019.

/Styrelsen för NSSK

Nyheter

Ett stort tack

Klubben vill uppmärksamma en sponsor.

Klubben tackar för den fina sponsringen som Lantz skogsvård bidragit till

Så åter igen TACK!

// Styrelsen för NSSK

Nyheter

Årsmöte

Årsmötet kommer att hållas Söndag den 25 november kl 18:00 på Njurunda Hembygdsgård (klockarberget). Välkomna!

Dagordning

1.   Fråga om mötets behöriga utlysande

2.   Val av ordförande för mötet

3.   Val av sekreterare för mötet

4.   Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet 

5.   Godkännande av dagordningen

6.   Styrelsens verksamhetsberättelse + kassarapport

7.   Revisorns berättelse

8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar 

9.   Val av ordförande 1 år.  

10. Val av tre styrelseledamöter för en tid av två år. 

11.Val av fyra styrelsesuppleanter för en tid av ett år.  

12. Val av en revisor för en tid av ett år 

13. Val av valberedning (minst 1 person) för ett år

14. Firmatecknare med personnr                 

15. Fastställande av medlemsavgifter nästkommande Verksamhetsår. Ex Hålls mötet nov 2017 så bestäms medlemsavgift för påföljande år from 1 juli 2018

16. Övriga frågor. (Övriga frågor skall anmälas minst 7 dagar före årsmötet. Har propositioner eller motioner inkommit skall även dessa tas upp till behandling. Beslut får dock inte fattas i de fall då ovanstående ej funnits tillgängligt på dagordningen för medlemmarna på hemsidan minst 7 dagar innan årsmötet)

Läs mer
https://www.facebook.com/groups/nssks/events/